Министарство здравља припремило је Нацрт закона о допунама Закона о заштити лица са менталним сметњама које предвиђају оснивање посебне организационе јединице у оквиру психијатријске установе за лечење деце са испољеним понашањем опасним по околину, која би била затвореног типа и са посебним обезбеђењем.

Законска решења односе се на децу која нису кривично одговорна, односно млађу од 14 година, а нацрт ће се сутра у оквиру јавне расправе разматрати на округлом столу.

У образложењу законских измена наводи се да је потребно област менталног здравља уредити на потпунији начин у делу који се односи на дијагностику и деце која кривично не одговарају а која су испољила знакове опасног понашања извршењем радњи у којима су садржана објективна обележја најтежих кривичних дела, и која, с обзиром на испољени поремећај менталног здравља представљају озбиљну опасност за друштвену заједницу.

Нацртом, који је објављен на сајту министарства, предвиђено је да се у посебном делу психијатријске установе обавља дијагностика тока, праћења болести и лечење, чије се трајање не може унапред предвидети, деце која нису кривично одговорна у време извршења противправних дела која су у закону превиђена као кривична дела за која је прописана казна затвора од најмање десет година, а која због испољених менталних сметњи представљају озбиљну опасност за друга лица.

Одлука о задржавању без пристанка детета у психијатријској установи може се донети без ограничења у погледу трајања задржавања, с тим што је суд дужан да на сваких шест месеци врши проверу испуњености услова за даље задржавање и лечење.

Пре доношења те одлуке суд је дужан да прибави писмени налаз и мишљење од конзилијума психијатријске установе чији је обавезни члан специјалиста дечје или адолесцентне психијатрије, наводи се у нацрту.

Предвиђа се могућност и да посете и контакти детета смештеног у психијатријску установу са другим лицима, укључујући чланове уже породице, могу бити привремено забрањени у случају постојања основане сумње да дете намерава да прибави оружје или психоактивне контролисане супстанце, да се договара о бежању, да планира извршење кривичног дела, као и када је то неопходно да би се заштитило здравље и безбедност детета или других лица или то налажу други нарочито оправдани разлози.

Одлуку о привременој забрани посета и контаката доноси суд на чијем се подручју налази седиште психијатријске установе у коју је дете смештено, у року од три дана од дана пријема обавештења од психијатријске установе о потреби привремене забране посета и контаката.

У образложењу се подсећа да су у последњих неколико година забележене узнемирујуће ствари да је дечак (12) закуцао ексер псу у главу, годину дана старији избо је друга ножем у школском дворишту, деца запалила бескућника, све до последњег монструозног убиства деветоро ученика и чувара у школи Владислав Рибникар у Београду, које је извршио тринаестогодишњак.

С обзиром на нужност периодичних провера испуњености услова за даље задржавање и лечење, прописана је и дужност психијатријске установе да најкасније 15 дана пре истека периода од шест месеци од доношења судске одлуке о задржавању детета, и надаље, на сваких шест месеци, доставља суду писмени налаз и мишљење о потреби даљег задржавања и лечења детета.

Јавна расправа трајаће до 9. августа.

ТопПрес/ Извор: Танјуг