Министарство пољопривреде наставља у 2019. години са подршком у  сектору воћарства, које сматра једном од најважнијих пољопривредних грана. Подстицаји у биљној производњи повећани су ове године и износе 5.200 динара по хектару, пошто се на 4.000 динара, колико је било ранијих година, исплаћује додатних 1.200 динара намењених куповини горива. Субвенције се додељују и за нове засаде воћа, осигурање плодова и засада, органску производњу…

Право на субвенције има свако правно лице, предузетник и физичко лице које има регистровано пољопривредно газдинство. Услов је подношење захтева Управи за аграрна плаћања у предвиђеном року, јер су правилником о субвенцијама тачно дефинисани термини у којима је могуће аплицирати за одређена средства.

Актуелне субвенције Министарства које се односе на примарну производњу воћа додељују се у укупном максималном износу до 5 милиона динара, и то:

-за подизање нових производних засада воћа до 3,5 милиона динара

– за постављање наслона за засаде воћа до милион динараза припрему земљишта, односно набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровнице у саксијама/врећама – 400.000 динара

– за анализу земљишта до 100.000 динара

Подстицаји се додељују у износу од 50 одсто трошкова, односно 65 одсто за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди. Минимална површина засада за који се може остварити подстицај је 0,10 хектара за јагодасто и 0,30 хектара за дрвенасто воће. Захтев се подноси Управи за аграрна плаћања, од 1. маја до 31. августа, а за јагоде до 30. септембра.

Подизање нових матичних засада, производња садног материјала, сертификација и клонска селекција подстичу се у циљу унапређења комплетне расадничарске производње кроз три мере подршке:

– субвенције за подизање матичних засада предосновне и основне категорије воћа до 3 милиона динара

– подстицаји за производњу садница воћака, винове лозе и хмеља до 700.000 динара

– подршка програмима и пројектима сертификације и клонске селекције воћака- до 10 милиона динара по кориснику

Право на субвенције за биљну производњу имају све биљне културе, осим природних ливада, пашњака и необрађеног земљишта, а захтеви се подносе од 1. марта до 30. априла.

За осигурање плодова и засада остварује се регрес у износу од 40 до 45 одсто плаћене премије, а односи се на плодове воћа, расаднике и младе вишегодишње засаде који још нису пропродили. За регионе који су последњих година највише погођени временским и елементарним непогодама – Моравички, Златиборски, Колубарски, Подунавски и Шумадијски од ове године омогућен је регрес у износу од 70 одсто.

Подршка инвестицијама у примарну пољопривредну производњу односи се на куповину нове опреме и механизације, и то у износу од 50 до 65 одсто улагања. Максимална субвенција која може да се оствари по овом основу је 1,5 милиона динара.

Регистрована пољопривредна газдинства могу да остваре право на подстицаје у органској биљној производњи у износу од 11.440 динара по хектару, и они су 120 одсто увећани у односу на конвенционалну производњу.

Националне мере у воћарству односе се и на подршку промотивним активностима, кредитну подршку, изградњу и опремање објеката, увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла. Такође, подржавају се и млади пољопривредници, инвестиције за унапређење квалитета вина и ракије, као и инвестиције у преради и маркетингу у сектору вина, пива и јаких алкохолних пића.

ТопПрес/ Извор: Блиц, М. Андрејић