Министарство за бригу о селу расписало је нови јавни конкурс за доделу средстава за куповину сеоске куће са окућницом, а рок за подношење пријаве је 21. новембар.

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1,2 милиона динара.

Право учешћа на конкурсу имају супружници или ванбрачни партнери, самохрани родитељ и млади пољопривредници који испуњавају прописане услове за учешће.

Неки од услова који морају подносиоци пријаве да испуњавају су да су пунолетни држављани Србије, да немају навршених 45 година, да нису власници или сувласници некретнина и да нису у поступку одобравања кредита за куповину и адаптацију некретнина, да нису осуђивани…

Сеоска кућа са окућницом може да се налази на територији свих насељених места Србије, осим у градским и општинским седиштима и приградским насељима.

Пријава и пратећа документацију се шаље препорученом пошиљком на адресу Министарства за бригу о селу, на адресу Булевар Михајла Путина 2а, са назнаком Пријава на конкурс – средства за доделу бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом – не отварати, са пуним називом и адресом пошиљалаца на полеђини коверте.

ТопПрес/ Извор: Танјуг