Фото: ТопПресФото: ТопПрес

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је нови Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, објављено је на сајту Управе за аграрна плаћања.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја.

Захтеви за подстицаје се подносе Управи за аграрна плаћања министарства пољопривреде.

Уз захтев за подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за грла предата кланици подноси се пријемница за откупљена грла са спецификацијом грла за које се подноси захтев оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора.

Подносилац захтева, каже се у саопштењу Управе за аграрна плаћања, остварује право на подстицаје за тов јунади за најмање три грла товне јунади по поднетом захтеву, док се право на подстицаје за тов свиња остварује за највише 5.000 грла товних свиња по регистрованом пљопривредном газдинству у току једне календарске године.

Подстицаји за тов стоке могу да се остваре ако се захтев поднесе од 1. фебруара до 31. јула и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. октобра 2018. године до 30. јуна 2019. године.

Захтев за подстицаје подноси се посебно за сваку врсту товних грла, с тим да се за исту врсту товних грла подноси највише до три захтева у горе наведеном периоду, а за исто грло захтев за подстицаје може да се поднесе једном за једну календарску годину, по завршетку това, стоји у саопштењу.

ТопПрес/ Извор: еКапија