Фото: ТопПрес

Нова правила о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за стицање пасивног статуса пољопривредног газдинства, које је донело Министарство пољопривреде, ступила су на снагу.

У новом Правилнику о начину регистрације пољопривредног газдинства једна од промена се односи на немиле случајеве, па је тако сада предвиђено да ако породично пољопривредно газдинство има уписаног једног члана, у случају смрти носиоца породичног пољопривредног газдинства, уписани члан постаје привремени носилац тог породичног пољопривредног газдинства, до окончања оставинског поступка и спровођења промене у Регистру непокретности.

До сада када се дешавао смртни случај наследници нису успевали да остваре право на субвенције јер су у Управи за аграрна плаћања смрт носиоца пољопривредног газдинства третирали као промену на газдинству, односно, по правилнику је било ако има промена на газдинству захтев се аутоматски одбија.

Уз овај правилник у Службеном гласнику је објављен и нови Шифарник биљне производње и друге намене земљишних парцела.

ТопПрес/ Извор: Танјуг