Фото: Глас западне СрбијеФото: Глас западне Србије

Конкурс за пријем ученика у Средњу стручну војну школу, први пут за војне смерове механичар за возила гусеничаре и електромеханичар за возила гусеничаре, отворен је од 15. маја и трајаће до 15. јуна.

У школу се прима 20 кандидата, односно по 10 за сваки нови смер, саопштило је Министарство одбране.

За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, уџбеници, школски при­бор, одећа и обућа, здравствена заштита и новчана примања, а трошкове школовања сноси Министарство одбране Србије.

Потребно је да младићи и девојке, који желе да конкуришу, на време поднесу пријаву у центрима Министарства одбране на територији сталног места боравка.

Детаљна оба­ве­ште­ња у ве­зи са кон­кур­сом мо­гу се до­би­ти у Сред­њој струч­ној вој­ној школи (Пе­тра Чај­ков­ског 2, Бе­о­град), на те­ле­фо­не: 011/3603-966, 011/3603-972 и 011/3603-655.

ТопПрес/ Извор: Танјуг