У току је уручење решења за уплату доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2020. годину, за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа, саопштила је Пореска управа.

„Месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике пољопривреднике у износу 25.801 динара као и годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике пољопривреднике у износу од 309.612 динара, утврђене су на основу Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износа најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике пољопривреднике“, наводе из Пореске, преноси еКапија.

Стопа доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање износи 25,5 одсто, а стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање износи 10,3 одсто.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15. фебруар, 15. мај, 15. август и 15. новембар 2020. године), на прописане рачуне који су назначени у решењу, са позивом на број у чијој је структури БОП (број одобрења за плаћање).

Решење се сматра достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје решења пошти а на решењу је назначен датум предаје пошти.

ТопПрес/ Извор: Блиц