Топола – Председник Општине Топола објављује, ЈАВНИ  ПОЗИВ  за подношење пријава штете настале на пољопривредним културама на територији општине Топола услед елементарне непогоде-мраза,  у ноћи између 19/20. априла 2024. године. 

 Позивају се грађани којима је услед елементарне непогоде-мраза,  у ноћи између 19/20. априла 2024. године причињена штета на пољопривредним културама, да насталу штету пријаве Комисији за утврђивање процене оштећења од  елементарне непогоде-мраза на пољопривредним културама на територији општине Топола, која је именована Решењем Председника општине Топола број: 020-198/2024-05-II од  25.04.2024. године.
Пријаве  се могу преузети сваког радног дана на писарници Општинске управе општине Топола и канцеларији број 1. и 2. Краљице Марије број 1.  Контакт особе: Радослав Матић тел. 034/6811-274.
Пријаве штете ће се примати од 07.05.2024. године, а закључно са 17.05.2024. године у 14,00 часова, објављено је на сајту општине Топола.
ТопПрес