ilustracija, shutterstockilustracija, shutterstock

Странке у споровима пред судовима у Србији од 1. јануара биће ослобођене плаћања свих судских такси ако до закључења првог рочишта за главну расправу реше спор медијацијом, судским поравнањем, признањем или одрицањем од тужбеног захтева.

Ово су основне новине које доноси Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама који ступа на снагу првог дана 2019. године.

То значи да ће трошкови за поступак бити обрисани без обзира што су странке већ покренуле спор, ако се одлуче за мирно решење спора до закључења првог рочишта за главну расправу.

Иако ће се на тај начин смањити приход од судских такси, позитиван ефекат држава види у мирном решењу спора, јер ће се на тај начин убрзати рад судова и унапредити медијација.

Овим поводом, Привредна комора Србије саопштила је да је посвећена развоју и примени посредовања – медијације, јер је мирно решење спора веома ефикасно и корисно за пословну заједницу, као и за државу.

Како наводи ПКС, у земљама у којима се широко примењује, медијација своје место налази пре свега у привредним споровима, где у чак 90 одсто случајева доноси решења задовољавајућа за обе стране у спору.

Министарство правде је приликом израде законских решења прилагодило најбољу упоредно-правну праксу подстицања медијације у домаћем правном оквиру, чиме је испунило активност предвиђену у Акционом плану за унапређење позиције Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања (Доинг Бусинеш листи), сматра ПКС.

Као асоцијација свих привредних субјеката који послују у земљи – ПКС и Привредни апелациони суд – највиша правосудна инстанца када су у питању спорови у привреди, 25. јуна ове године склопили су Споразум о сарадњи на примени медијације у привреди, који је основа за сарадњу првостепених привредних судова и регионалних привредних комора.

Решавањем спорова медијацијом привреда је поштеђена вођења дуготрајних, неизвесних и скупих судских поступака, привредницима је омогућено брже остварење права и пословних интереса, уз истовремено растерећење судова, који могу брже и ефикасније да поступају у парницама у којима медијација није могућа.

То ће, како сматра ПКС, допринети и унапређењу пословног окружења и конкурентности земље као пословне и инвестиционе дестинације.

Измене и допуне Закона о судским таксама утицаће како на правна лица, тако и на физичка лица која су странке у поступку.

Наиме, одлагање плаћања трошкова на тужбу и одговор на тужбу до дана закључења првог рочишта за главну расправу и ослобађање од плаћања таксе ако се парнични поступак оконча до дана закључења првог рочишта за главну расправу посредовањем, судским поравнањем, признањем тужбеног захтева или одрицањем од тужбеног захтева, допринеће смањењу непотребних трошкова странака које стварају дуготрајни парнични поступци и допринеће брзом и мирном решавању спорних односа.

Један од ефеката ових измена, како се очекује, требало би да буде растерећење судова, посебно основних судова у којима је повећан прилив предмета који се пре свега односе на такозване „масовне спорове“, потраживања против државе, органа локалне самоуправе, јавних предузећа чији је оснивац држава и других организација и правних лица која се финансирају из буџета.

На основу досадашњих годишњих извештаја о раду медијатора, у највећем броју поступака време трајања поступка медијације краће је од месец дана (65,1 проценат).

У 29,5 одсто случајева време трајања поступака је од једног до три месеца, док у изузетно малом броју поступака, 5,4 одсто, поступак траје дуже од три месеца.

То је свакако значајно краће време него у случају „класичног“ поступка пред судовима где „свађа комшија око међе“ може трајати годинама.

TопПрес/ Извор: Танјуг