Влада Србије објавила је Усклађене највише износе локалне комуналне таксе за возила које ће од јануара, приликом регистрације, бити повећане од 10 до 60 динара, у зависности од категорије возила. Највеће повећање је за путничка возила са запремином мотора већом од 3.000 кубика и такса ће износити 5.800 динара уместо 5.740 динара.

Такође, та такса ће бити исто увећана за 60 динара за камионе преко 12 тона носивости, пошто ће уместо 5.740 динара бити 5.800 динара.

Једино ће код аутобуса и комби бусева остати такса од 50 динара по регистрованом седишту.

Реч је локалним комуналним таксама за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, које је влада донела 4. децембра, а биће примењени од наредног месеца, објављено је у Службеном гласнику. Те таксе утврђују локалне самоуправе при чему се на основу Закона о финансирању локалне самоуправе може утврдити највиши износ таксе.

Највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, прописани Законом о финансирању локалне самоуправе, усклађују се годишњим индексом потрошачцких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. октобра 2018. године до 30. септембра 2019. године.

Таксе за теретна возила:

За камионе до 2 т носивости цена биће 1.750 динара уместо 1.730 динара.

За камионе од 2 т до 5 т носивости 2.330 уместо 2.300 динара.

З камионе од 5 т до 12 т носивости 4.060 уместо 4.020 динара.

За камионе преко 12 т носивости 5.800 уместо 5.740 динара.

Такса за теретне и радне приколице за путничке аутомобиле ће бити 580 динара уместо 570 динара.

За путничка возила:

До 1.150 кубика 580 уместо 570 динара.

Преко 1.150 до 1.300 кубика 1.150 динара уместо 1.140 динара.

Преко 1.300 до 1.600 кубика биће 1.740 уместо 1.720 динара.

Преко 1.600 до 2.000 кубика износиће 2.330 уместо 2.300 динара.

Преко 2.000 до 3.000 кубика 3.510 динара уместо 3.470 динара.

Преко 3.000 кубика биће 5.800 уместо 5.740 динара.

За мотоцикле:

До 125 кубика 466 динара уместо 460 динара.

Преко 125 до 250 кубика 690 уместо 680 динара.

Преко 250 до 500 кубика 1.150 динара уместо 1.140 динара.

Преко 500 кубика до 1.200 кубика 1.410 уместо 1.390 динара.

Преко 1.200 кубика 1.740 динара уместо 1.720 динара.

За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту биће 50 динара.

За прикључна возила – теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета:

1 т носивости 470 уместо 460 динара.

Од 1 т до 5 т носивости биће 810 уместо 800 динара.

Од 5 т до 10 т носивости 1.100 динара уместо 1.090 динара.

Од 10 т до 12 т носивости 1.520 уместо 1.500 динара.

Носивости преко 12 т износиће 2.330 уместо 2.300 динара.

За вучна возила (тегљаче):

Чија је снага мотора до 66 киловата биће 1.740 уместо 1.720 динара.

Чија је снага мотора од 66 до 96 киловата 2.330 уместо 2.300 динара.

Чија је снага мотора од 96 до 132 киловата 2.930 уместо 2.900 динара.

Чија је снага мотора од 132 до 177 киловата биће 3.510 динара уместо 3.470 динара.

Чија је снага мотора преко 177 киловата 4.660 динара уместо 4.610 динара.

За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.150 уместо 1.140 динара.

ТопПрес/ Извор: Танјуг