Заинтересовани грађани од данас могу да поднесу захтеве за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, изјавила је секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић, пренео је Беоинфо.

Она је објаснила да права на новчана средства може остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније, а изузетно, у случају смрти мајке детета, право може остварити и отац детета под условом да први пут стиче у својину кућу или стан на територији Србије.

Захтеви са пратећом документацијом подносе се преко надлежног органа јединице локалне самоуправе у року од годину дана од дана рођења детета. За територију Београда захтеви се подносе у Секретаријату за социјалну заштиту, 27. марта 43-45, сваког радног дана од 7.30 до 15.30, навела је Станисављевић.

По пријему захтева, јединица локалне самоуправе захтеве за остваривање права са потребном документацијом доставља надлежној комисији која доноси решење о додели новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину куће или стана по основу рођења детета.

Влада за сваку буџетску годину доноси посебну одлуку којом утврђује износ новчаних средстава за остваривање прва на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, а одлуком за ову годину максимални износ средстава који се може одобрити је 20.000 евра.

ТопПрес/ Извор: ФоНет