Догодине нас очекују први сертификати у рангу факултетских диплома. Кратки програми студија, који ће трајати до годину и по дана почеће од јесени. Успешност студента ће се изражавати поенима, а полазник ће их стицати кроз рад у настави и испуњавање предиспитних обавеза, као и полагањем испита. Ови програми носиће од 30 до 60 есп бодова.

Од 300 до 600 часова активне наставе која траје од три до 18 месеци. За толико времена полазници ће добити национално регистровани сертификат са описом посла за који су оспособљени. Један од првих факултета који је увео ове кратке програме студирања у Србији је Машински факултет.

„Машински факултет свакако да хоће уводити кратке програме јер су они императив времена у коме живимо. Привреда и не само привреда него и државна администрација има потребу да њени запослени иновирају своје знање да се на што краћи и једноставнији, а поузданији начин упознају са брзим, усудио бих се рећи, тектонским поремећајима који настају у свету“, сматра декан Машинског факултета Радивоје Митровић.

Цео систем је организован по угледу на праксу која већ постоји у европским земљама. Кратки програми су флексибилни, за разлику од формалних студија и могу се мењати сваке године у складу са захтевима тржишта.

„Они никако не представљају замену за регуларне основне студијске програме већ су замишљени тако да се обезбеде одређене компетенције и кадрови који недостају повремено на тржишту“, каже Хасан Ханић из Националног савета за високо образовање.

Ове програме моћи ће да упишу и они са вишом или високом стручном спремом, ако желе усавршавање у својој или некој другој грани. Циљ је повезати образовне институције и послодавце.

„Да би високо школска установа изводила ове програме студија она мора да има потврду послодавца да је заинтересован за такав програм студија и да ће некога од својих запослених да упути на тај програм студија или ће да запосли односно ангажује некога ко је тај програм студија и завршио“, објашњава помоћник министра за високо образовање Бојан Тубић.

„Све високошколске установе, без обзира на карактер власништва, могу да организују кратке програме студија“, каже Ханић.

Крајем маја ступио је на снагу Правилник за кратке програме студија. Сада високошколске установе могу да припреме те програме и доставе их Националном савету за високо образовање који им даје дозволу.

ТопПрес/ Извор: РТС, Нела Станковић