Фото: ТопПрес

Пољопривредници у Србији у овој години могу да затраже поврат акцизе коју су платили на дизел и биогориво, јер је 1. јануара ступио на снагу нови правилник који уређује ту област.

Захтев за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на моторно гориво које се користи у пољопривредне сврхе, подноси се Управи за аграрна плаћања избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у онлине форми, непосредно у оквиру софтверског решења е-аграр.

Прописом је предвиђено да поврат акцизе може да се оствари за највише 100 литара нафте и биогорива, а постоји и ограничење у погледу површине земљишта које се обрађује и гледа се колико је горива потребно за обраду засејаних или засађених површина земљишта под конкретном биљном културом, до највише 100 хектара.

Да би поднели захтев за поврат акцизе, пољопривредници морају да поседују фискалне рачуне на којима стоји и број пољопривредног газдинства, када је реч о физичким лицима. Правилником је дефинисано да фискални рачун мора да садржи и податке о купцу, врсти, количини и вредности набављених деривата нафте и биогорива.

У електронски образац захтева за поврат уноси се и датуми и количине купљеног горива, као и бројеви тих фискалних рачуна који се односе на конкретну куповину, затим назив катастарске општине, број и површина катастарске парцеле засађене под одговарајућом биљном културом за коју је набављена нафта и биогорива за пољопривреду.

Када Управа за аграрна плаћања обради податке и донесе решење, добија се право на рефакцију или се на решење жали, у року од 15 дана. Ако пољопривредник поврат плаћене акцизе оствари на основу нетачних података, новац мора да врати са затезном каматом, а пољопривредно газдинство му се ставља у пасиван статус што значи да неће имати право ни на какве државне субвенције док тај новац не врати и поново активира статус.

Ако у рачуници погреши држава и врати више новца него што је требало пољопривредник ће опет морати да врати новац са каматом, али нема забрану на друге субвенције док то не учини.

ТопПрес/ Извор: Танјуг