Топола – Председник Скупштине општине Топола, сазвао је за сутра, понедељак, 31. Седницу Скупштине општине Топола. За ову седницу предложен је дневни ред сачињен од 14 тачака.

Пред одборницима ће се наћи Предлог Одлуке о додели награде „Рођење пресвете Богородице“, Предлог Одлуке о додели захвалница, Предлог Одлуке о допуни Одлуке о радном времену у апотекама, продавницама, угоститељским објектима и другим радњама на територији општине Топола, Предлог Одлуке о измени Одлуке о начину коришћења површине јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола, Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину општине Топола кп.бр. 734/1 КО Јарменовци, Предлог Измене Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019. годину.

Одборници ће се упознати са Извештајем о реализацији прихода и примања, расхода и издатака буџета општине Топола за период 1.01.-30.06.2019. године.

Разматраће се Извештај о пословању ЈКСП „Топола“ за 2018. годину, као и тромесечни Извештај о реализацији Програма пословања ЈКСП „Топола“ Топола за други квартал 2019. године, прва измена и допуна Програма пословања ЈКСП „Топола“ за 2019. годину, Прва измена програма субвенција ЈКСП „Топола“ за 2019. годину.

Дневним редом је предложено и разматрање Плана одржавања гробаља на територији општине Топола ФЦЦ ЕКО д.о.о. Београд, бр. 794/019 од 17.7.2019. године.

На дневном реду ће се наћи и Предлог Решења о разрешењу Управног одбора Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола и Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола.

Седница ће се одржати у згради општине  на другом спрату са почетком од 9 часова.

ТопПрес