Топола – Председник Скупштине општине Топола Драган Јовановић, сазвао је за петак 17. мај, 28. Седницу Скупштине општине Топола. Након усвајања записника са шесте ванредне седнице СО Топола на дневном реду ће се наћи 16 тачака.

Пред одборницима ће бити Предлог Одлуке о измени Одлуке о држању домаћих животиња на територији општине Топола, као и Предлог Решења о измени предлога решења Скупштине општине Топола о именовању комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта за општину Топола.

Одборници ће разматрати  Извештај о раду и финансијском пословању Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола за 2018. годину, разматраће се и  План рада Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола за 2019. годину. Поред ове установе одборници ће разматрати и  Извештај о раду са финансијским извештајем за 2018. годину Културног центра Топола, Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад „Сава Илић“ Аранђеловац –Одељење у Тополи за 2018 годину, Разматрање Програма рада Центра за социјални рад „Сава Илић“ Аранђеловац – Одељење у Тополи за 2019. годину.

Разматраће се и Прве измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола, Разматрање Предлога Решења о именовању Комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница, Разматрање Предлога Решења о именовању Другостепене комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница, Разматрање Предлога Решења о именовању чланова Надзорног одбора Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола, Разматрање Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе „Краљ Петар I“ у Тополи.  Разматрање Анализе пословања ЈКСП „Топола“ Топола са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању за период од 1.01. до 31.12.2018. године, Разматрање Ценовника о пружању комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада са сеоског подручја ФЦЦ Еко д.о.о. Београд.

Седница ће се одржати у згради Општине, на другом спрату, у 9 часова.

ТопПрес