Топола – Председник СО Топола Драган Јовановић сазвао је за понедељак 29. Седницу Скупштине Општине Топола за коју је предложен дневни ред са 14 тачака.

Одборници ће разматрати  Извештај о припремљености система одбране од града на територији Радарског центра „Букуља“ за сезону 2019. године.

Дневним редом је предвиђено да се пред одборницима нађе и Предлог Одлуке о усвајању процене ризика од катастрофа општине Топола, Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Топола за 2018. годину, као и Предлог Одлуке о Првој измени и допуни Плана генералне регулације за насељено место Горња и Доња Шаторња у општини Топола.

Биће речи и о Предлогу Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за прву измену и допуну Плана генералне регулације за насељено место Горња и Доња Шаторња у општини Топола, Предлог измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Топола, Предлог Плана детаљне регулације ,,Просторно културно-историјска целина Карађорђева Топола са Опленцем – Старо језгро Тополе“ у Тополи.

Разматраће се и Извештај о раду Општинске управе општине Топола за 2018. годину, као и Извештај о реализацији Програма пословања ЈКСП ,,Топола“ за период 01.01.-31.03.2019. године. Поред тога разматраће се и Ценовник основних комуналних услуга ЈКСП ,,Топола“ бр. 1787/2.1 и Ценовник о пружању комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада са сеоског подручја ФЦЦ Еко д.о.о. Београд.

Извештај о раду Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола за 2018. годину бр. 46 од 20.2.2019. године и  Програма рада Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола за 2019. годину бр. 47 од 20.02.2019. године биће завршне тачке предложеног дневног реда.

Седница ће се одржати у згради општине Топола на другом спрату са почетком у 9 часова.

ТопПрес