Фото: ТопПрес

Топола – Заменик председника Скупштине општине Топола Божидар Павловић, сазвао је 16. Седницу Скупштине  општине Топола за 17. 03. са почетком од 9 часова.

За ову седницу је предложен Дневни ред сачињен од 30 тачака.

Пред одборницима ће се најпре наћи предлог Одбора за административно – мандатна питања и доношење Одлуке о потврђивању мандата Јасни Вуковић из Тополе и Миливојевић Микици из Пласковца а потом и давање свечане изјаве-полагање заклетве.

Дневним редом је предвиђен и Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину и Предлог Одлуке о усвајању Студије акустичности система јавног узбуњивања за територију општине Топола.

Одборници у Тополи ће разматрати  Одлуке о изменама и допунама Статута Културног центра Топола,  Извештај о раду са финансијским извештајем Културног центра Топола као и предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Културног центра Топола.

Разматраће се и Извештај  о раду Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола за 2021. годину, Програм рада Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола за 2022. годину.

Такође ће одборници  разматрати Извештај о раду са финансијским извештајем за 2021. годину Друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција за рурални развој општине Топола“, и  Програм рада Друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција за рурални развој општине Топола“ за 2022. годину.

Дневним редом је предвиђено разматрање  Програма субвенција ЈКСП „Топола“ Топола за 2022. годину, као и тромесечног извештаја о реализацији програма пословања ЈКСП „Топола“ за 2021. годину за IV квартал 2021. године.  Разматраће се и Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола, бр. 935 од 24.12.2021. године и  Предлог Програма рада и Плана промотивних активности Туристичке организације „Опленац“ Топола за 2022. годину.

Одборници у Тополи ће донети решење о  именовању главног урбанисте општине Топола, решење о разрешењу директора библиотеке „Радоје Домановић“ Топола,  решење о именовању директора библиотеке „Радоје Домановић“ Топола, решење о разрешењу в.д. директора ЈКСП „Топола“ Топола, решење о именовању директора ЈКСП „Топола“ Топола и  решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе „Краљ Петар I“ Топола.

Такође ће се донети решење о измени Решења о именовању Општинског савета родитеља општине Топола, Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Карађорђе“ у Тополи.

Одборници ће изабрати новог председника  Скупштине општине Топола и секретара Скупштине општине Топола.

Такође ће се  донети  Одлука о радно правном статусу Председника Скупштине општине Топола.

Седница ће се одржати у сали биоскопа.

ТопПрес