Општина Пријепоље подстиче развој сеоског туризма

Општина Пријепоље подстиче развој сеоског туризма

Пријепоље – Општина Пријепоље расписала је Јавни позив за доделу подстицајних средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима за развој сеоског туризма. За ову намену опредељено је 750 хиљада динара.

Јавним позивом предвиђена је подршка активностима везаним за рурални туризам, унапређење понуде и пружање угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству у складу са решењем надлежог органа где је евидентиран као пружалац смештаја и угоститељских услуга.

Средства се могу користити између осталог за опремање објеката ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга, потом за побољшање пратећих садржаја у области рекреације и набавке дворишног мобилијара.

Максималан износ подстицајних средстава коју корисник може добити је 150 хиљада динара.

 

ТопПрес/ ПП Медиа, ГЗС