Општина Топола расписала Јавни конкурс за пољопривредне подстицаје за меру Кредитна подршка – Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

Општина Топола расписала Јавни конкурс за пољопривредне подстицаје за меру Кредитна подршка – Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

Топола – У поступку прикупљања понуда као најповољнија изабрана је Комерцијална банка АД Београд, преко које ће се реализовати мера. Кроз ову меру општина Топола ће суфинансирати целокупне трошкове камате за краткорочне (до 1.500,00 евра са роком отплате до 12 месеци) или дугорочне (до 3.000,00 евра са роком отплате од 13 до 23 месеца) пољопривредне кредите, објављено је на фејсбук страници општине Топола.

Корисници мере – физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног гсздинства са територије општине Топола подносе Захтев за суфинансирање камата за пољопривредне кредите лично преко писарнице Општинске управе општине Топола.
Додатне информације у вези са расписаним Конкурсом могу се добити на телефон 034/6811-274 или лично у Општинској управи у канцеларијама 1 и 2, улица Краљице Марије бр. 1.
ТопПрес

KOMENTARI