Топола – У складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени гласник СО Топола“ број 7/2022), (у даљем тексту: Правилник) и применом критеријума из одељка VIII Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општине Топола за 2022. годину,

Комисија за реализацију мера енергетске санације општине Топола утврдила је коначну ранг листу крајњих корисника за мере енергетске ефикасности из јавног конкурса на основу бодовања за следеће мере:

-замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће; набавка и инсталација котлова на природни гас, грејача простора или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) за породичне куће, станове и стамбене заједнице; набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) грејача простора или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) за породичне куће, станове и стамбене заједнице; замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде;набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће и средствима обезбеђеним Одлуком о буџету општине Топола за 2022. годину (,,Службени гласник СО Топола,, број 16/2021 и 8/2022):

Коначна листа налази се ОВДЕ. 

ТопПрес