profimedia

Мере које се предузимају у циљу заштите ваздуха у Крагујевцу и програм мониторинга квалитета ваздуха, биле су теме састанка у организованог у Београду, на позив Радне групе за смањење аерозагађења. Након анализе узрока загађења и ресурса којима Србија располаже, биће примењена искустава западних земаља које су направиле значајне помаке у смањењу загађења ваздуха.

О препорукама за унапређење мониторнига квалитета ваздуха и мерама које је неопходно спровести за побољшање квалитета ваздуха у Крагујевцу, са члановима Радне групе – помоћницом директора Агенције за заштиту животне средине, др Тамаром Перуновић Ћулић, начелником Одељења за контролу квалитета ваздуха у Агенцији Миленком Јовановићем и стручним сарадником Института за јавно здравље Србије “др Милан Јовановић Батут“ др Урошем Ракићем, разговарали су Зоран Прокић, члан Градског већа за заштиту и унапређење животне средине и Драган Маринковић, шеф Службе за заштиту животне средине.

На састанку је постигнута сагласност око даље сарадње града Крагујевца и Агенције, као и укључивања министарства Заштите животне средине и Министарства рударства и енергетике у активности на побољшању квалитета ваздуха у Крагујевцу.

Задатак Радне групе за смањење аерозагађења, коју је Министарство заштите животне средине формирало крајем октобра ове године је да идентификује средину која је посебно угрожена услед степена аерозагађења већег од дозвољеног, узроке који су довели до повећања степена аерозагађења, као и да предложи мере за његово смањење. Радна група која укључује представнике министарстава и других државних органа, локалних самоуправа, стручних удружења и института састајаће се периодично, руководећи се потребом за ефикасном реализацијом активности.

Након анализе узрока загађења и ресурса којима Србија располаже, биће примењена искустава западних земаља које су направиле значајне помаке у смањењу загађења ваздуха.

ТопПрес/ Извор: ИнфоКГ, Јована Младеновић