У Министарству пољопривреде формирана је радна група која је започела израду Националног програма руралног развоја за период од 2021 до 2024. године.

Програм прописује средњорочне правце развоја руралних подручја, а крајњи циљ је да се припреми плански документ којим ће се утврдити мере подршке руралном развоју и друге активности, као и очекивани резултати, врсте намене и обим појединих мера подстицаја, ради унапређења конкурентности домаће пољопривредне производње, објавило је Министарство пољопривреде.

Радна група, коју чине представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, удружења пољопривредних произвођача и научних институција у наредном периоду припремиће предлог Националног програма руралног развоја.

Програм се израђује на начин да буде потпуно усаглашен са важећом Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Србије за период 2014 – 2024. и са стратешким оквиром Заједничке пољопривредне политике Европске уније.

ТопПрес/ Извор: Танјуг