Фото: ТопПрес

Почела је пријава пензионера за доделу пакета солидарне помоћи преко Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије Независност, који су преко својих општинских удружења и одбора корисника пензија, објавили јавни позив за пријаву пензионера за овај вид друштвеног стандарда, за који средства обезбеђује Фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО).

Како је навео Фонд ПИО, пријаве се могу поднети закључно са 29. априлом, а ранг-листе ће бити објављене на огласним таблама удружења и одбора корисника пензија и филијала Фонда 30. априла.

Основни критеријум за доделу солидарне помоћи је висина пензије, чији износ не може прелазити 24.987,67 динара.

Приликом подношења пријаве, потребно је да корисници понесу последњи пензијски чек, извештај из банке, као доказ о висини пензије.

Уколико корисник прима и пензију из иностранства, њену висину документује изводом банке, износи пензија у збиру не могу бити већи од поменутих 24.987,67 динара.

Удружења и одбори корисника пензија формирали су комисије са задатком да објаве позив за доделу солидарне помоћи, да примају пријаве, утврђују и оверавају ранг-листу и објављују је на огласној табли удружења и одбора корисника.

Комисије се старају о томе да сви пензионери, под истим условима, без обзира на чланство у пензионерској организацији, остваре ово право.

Приликом утврђивања ранг-листе за доделу солидарне помоћи, предност имају самохрани корисници или корисници у вишечланом домаћинству којима је пензија једини извор прихода а приоритет имају и старији пензионери.

Корисници пензија имају право приговора на ранг-листу у року од осам дана од дана објављивања на огласној табли. За одлучивање по приговорима на ранг-листу, Савез пензионера и Удружење пензионера Независност формирају другостепену комисију, која почиње да ради 10. маја.

Решавањем уложених приговора, утврђују се коначне ранг-листе, најкасније до 17. маја, а 20. маја почиње се са поделом пакета.

Пакети солидарне помоћи ове године ће бити додељени раније него претходних година, а разлог за то су измене правилника о друштвеном стандарду корисника пензија, које је усвојио Управни одбор Републичког фонда ПИО, на седници одржаној 29. марта ове године.

Измене се односе на солидарну помоћ за кориснике пензија у пакетима са основним животним намирницама и средствима за хигијену, а урађене су како би се обезбедило да корисници са најнижим примањима добијају једнаке пакете и како би се поделио што већи број пакета за опредељени износ средстава.

Изменама правилника предвиђено је да се солидарна помоћ додељује корисницима пензија у виду једнообразних, стандардизованих пакета, путем спровођења јединствене јавне набавке.

Послови спровођења јединствене набавке пакета за солидарну помоћ корисницима пензија поверавају се Савезу пензионера Србије, који спроводи набавку и дистрибуцију пакета удружењима и одборима корисника пензија, који ће даље дистрибуирати пакете до самих корисника.

Тако ће се, истичу из Фонда ПИО, доћи до боље цене појединачних пакета и њихове стандардизације, па ће сваки корисник добити пакет истог састава.

За пакете солидарне помоћи ове године је издвојено чак 111 милиона динара, а прошле године за ове намене утрошен је 51 милион динара.

У складу са изменама правилника, а имајући у виду и значајно већа средства која се ове године издвајају за друштвени стандард корисника пензија, очекује се да ће пакете солидарне помоћи током ове године добити знатно већи број корисника у односу на претходне године.

ТопПрес/ Извор: Танјуг