Топола – Почеле су пријаве за учешће на петом Фестивалу „Велика школска позорница“ у Тополи. Фестивал је такмичарског карактера, а обухвата две узрасне категорије:

  • млађи школски узраст ( од 1. до 4.разреда)
  • старији школски узраст ( од 5. до 8.разреда)

Фестивал, наставља традицију након паузе, због епидемиолошке ситуације претходних година.  Фестивал промовише драмско стваралаштво ученика и наставника, пружа могућност ученицима да се афирмишу у области позоришне уметности а наставницима могућност презентовања свог рада у области драмских секција, позоришта као и сарадњу и размену искустава на нивоу Републике, објављено је на сајту Културног центра.

Фестивал се реализује у општини Топола, у организацији Културног центра и Основне школе „ Сестре Радовић“ Белосавци.

Пројекат Фестивал „Велика школска позорница“ Топола, се налази у електронском зборнику радова, примера добре наставне праксе, које који је објавио СУРС 2017.године.

Време реализације фестивала је:

– 20. април 2023. године, млађи школски узраст

– 21. април 2023. године, старији школски узраст

Право на учешће имају све школе са територије Републике Србије. На фестивалу, у обе категорије, у такмичарском делу представиће се по пет представа, свака школа има право да се пријави за обе категорије са по једном представом.

П р о п о з и ц и ј е ф е с т и в а л а

Текст: по избору ментора

Број учесника: до 15 ученика

Трајање: 20 минута ( толеранција 2-3 минута)

Свака представа треба да садржи музичке ефекте или нумере. Сценографију и костиме прилагодити времену и месту радње представе.

Напомена: тема представе треба да је прилагођена узрасту, да нема увредљиве садржаје, као и садржаје насиља и насилне комуникације.

 

Н а г р а д е

О наградама одлучиваће стручни трочлани жири. Награде ће се додељивати у следећим категоријама:

– најбоља представа у целости

– најбоља режија

– најбоља мушка улога

– најбоља женска улога

-посебне награде /сценографија, музика, костим, споредне улоге… у зависности у чему се одређена представа истакне.

 

Конкрс је отворен  до 31. марта 2023. године.  Потребно је попунити образац за пријаву (преузети ОВДЕ ) и послати снимак представе или дела представе (у трајању до 5 минута) како би се на време извршла селекција пријављених представа.

Сви пријављени ментори и школе биће обавештени о извршеној селекцији

до 3. априла  2023.

Селекцију  пријављених представа вршиће Уметничко веће фестивала, које чине чланови из области просвете, уметности и културе.

Детаљно попуњене пријаве и снимке (путем We Transfer)

слати  на:

festival.vsp.topola@gmail.com

ТопПрес