Пореска управа (ПУ) Србије саопштила је данас да је извршила обрачун пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024, за власнике самосталне делатности који порез на приходе и доприносе плаћају на паушално утврђени приход.

Како се наводи, достављање решења о утврђеним пореским обавезама предузетницима паушалцима, као и извештаја о начину утврђивања паушалног прихода, вршиће се од 23. до 28. јануара у електронском облику, постављањем у пореско сандуче на порталу Пореске управе Србије, еПорези.

Наводи се и да се рок за уплату прве аконтације, за јануар 2024. године, помера са 15. фебруара због државног празника и нерадних дана, на 19. фебруара.

Уз пореска решења, обвезницима ће бити достављени и примери попуњених уплатница за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање са QR кодом.

Из ПУ наглашавају и да се решење сматра достављеним даном постављања у пореско сандуче, сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Додаје се и да се месечне аконтације по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024. годину, уплаћује са позивом на број, у чијој је структури број одобрења за плаћање (BOP) додељен за 2024. годину.

Пореска управа подсећа да се на порталу те управе може приступити коришћењем квалификованог електронског сертификата, који издаје пет сертификационих тела у Србији (МУП, ЈП ПТТ, Привредна комора Србије, Halcom, E-Smart Systems), као и путем апликације ConsentID и сертификата у клауду.

Порески обвезници се за сва питања додатно могу информисати преко Контакт центра Пореске управе на бројеве телефона: 0700/700-007 и 011/6969069, и на шалтеру „Ваш порезник“ у филијалама ПУ.

ТопПрес/ Извор: Танјуг