Народна банка Србије (НБС) дала је посебну инструкцију банкама којом се продужава временско важење Инструкције о начину привремене исплате пензија за лица с навршених 65 и више година живота до 15. маја 2020. године.

То значи да су банке дужне да још априлску пензију, уколико је корисник тако определио, исплате на кућну адресу, или овлашћеном лицу по једнократном пуномоћју.

Народна банка је навела да је Скупштина укинула ванредно стање 6. маја, и да су тада престале да важе инструкције НБС којима је привремено уређен начин исплате пензије и других новчаних средстава са рачуна лица која су навршила 65 и више година живота.

„Тим инструкцијама је Народна банка Србије желела да помогне нашим најстаријим грађанима, који због ванредног стања и мере забране и ограничења кретања нису могли да напусте свој дом и оду лично у банку да подигну пензију и друга новчана средства“, кажу за РТС у Народној банци.

Међутим, пошто је ванредно стање укинуто два дана пре датума исплате пензија за април, и пошто су банке увелико предузеле активности у вези са исплатом те пензије у складу са одредбама раније донете инструкције, НБС је у консултацији са Владом упутила допис свим банкама у којем је истакнуто да и исплату пензије за април треба омогућити на исти начин.

„С тим у вези, Народна банка Србије је донела и посебну инструкцију банкама којом се продужава временско важење Инструкције о начину привремене исплате пензија за лица с навршених 65 и више година живота до 15. маја 2020. године. Дакле, банке су дужне да још априлску пензију уколико је тако корисник определио исплате на кућну адресу корисника или овлашћеном лицу по једнократном пуномоћју, као што су то чиниле и за време ванредног стања и приликом исплате пензије за прошли месец“, наводи НБС.

Истиче се да је НБС наложила банкама да омогуће најстаријим грађанима који буду желели да лично подигну пензију у експозитурама банака и посебне термине у којима ће само лица старија од 65 година моћи да дођу у експозитуру и затраже исплату пензије с рачуна.

„На тај начин смо желели да и поред тога што је укинуто ванредно стање, предвидимо меру којом би се додатно допринело очувању здравља најстарије популације, тако што би имали могућност да оду експозитуру банке да подигну пензију и да не долазе у контакт с млађим лицима. Додатно, верујемо да би се тиме смањиле и непотребне гужве у појединим експозитурама“, наводи НБС.

Каже се да су банке дужне да омогуће посебне термине за исплату пензија на следећи начин: данас 8. мај а у периоду од 17 до 19 часова, у суботу 9. мај у периоду од 13 до 15 часова, а у периоду од понедељка 11. маја до петка 15. маја у периоду од 17 до 19 часова сваког дана.

Како се додаје, то свакако не значи да најстарији грађани, ако им тако више одговара, не могу да оду у банку и у току редовног радног времена експозитуре, већ им је ово додатна могућност која им се пружа како би им се лично исплатила априлска пензија, а да не морају да се излажу доданом ризику по њихово здравље.

Банке ће на својим званичним интернет презентацијама објавити посебне термине у којима ће бити омогућена исплата пензија у просторијама банака, као што ће и писмено обавештење о томе јасно истаћи на улазу експозитура пре почетка радног времена експозитуре.

ТопПрес/ Извор: Танјуг