Топола – У Тополи је јуче  одржана 2. Ванредна седница Општинског штаба за ванредне ситуације. На Дневном реду је разматран План мера за водоснабдевање у сушном периоду.

Општински штаб за ванредне ситуације општине Топола донео је закључак којим се даје сагласност на План мера за водоснабдевање у сушном периоду који је донео Надзорни одбор ЈКСП “Топола” Топола. Обавезује се ЈКСП „Топола“ Топола да у сарадњи са Одељењем за инспекцијске послове Општинске управе општине Топола врши контролу несавесног коришћења воде из система водоснабдевања на територији општине Топола (пуњење базена, заливање башти, поливање тротоара, прање возила и сл.).

Наиме, у наредном периоду су најављене високе температуре и ретке падавине, тако да је водоснабдевање и самог града угрожено. Ако се сушни период настави може се очекивати да количине расположиве воде не буду довољне ни за урбани део Тополе који се сматра приоритетом у водоснабдевању. Услед смањеног дотока воде из Јарменоваца и повећане потрошње тренутно расположиве количине воде нису довољне за континуирано водоснабдевање свих потрошача.

Према Плану мера потребно је увести: -Строгу контролу наменског коришћења воде од стране Комуналне инспекције у вечерњим (од 18-22 часа) и јутарњим часовима (од 04-08). Кориснике који ненаменски троше воду потребно је прекршајно кажњавати и искључивати са водоводне мреже; -Стриктно спроводити блок тарифе; -Договор са фабриком “Јарменовци” око расподеле воде; -Строгу забрану коришћења хидраната, осим за потребе гашења пожара и службе ЈКСП “Топола”, о чему обавестити МУП Србије и Комуналну инспекцију, како би се евентуални починиоци идентификовали и најстроже казнили; -Обустављање продаје воде цистернама, као и изнајмљивање цистерне.

Уколико расположива количина воде за пиће не буде довољна за све регистроване потрошаче приступиће се искључивању руралних насеља са водоводне мреже по групама: Прва група – Винча, Пласковац, Метеризе, Липовац; Друга група – Митровчић, Ваганац, Љубесело, Жабаре. Укључивање ће се вршити када се створе услови за то, при чему се мора водити рачуна о специфичностима водоводних система у насељима. Ако рестиктивне мере не буду дале жељене резултате увешће се рестрикције у водоснабдевању Тополе у периоду од 22-06 часова. У екстремним случајевима рестикције ће бити продужене од 19-07 часова. У насељима у којима се вода не дистрибуира пијаћа вода ће се обезбеђивати цистернама, наводи се на званичној фејсбук страници општине Топола.

ТопПрес