Пројекат Реформа локалних финансија у Србији РЕЛОФ2, који подржава Влада Швајцарске, упутио је јавни позив локалним самоуправама у Србији за нови круг стручне подршке у успостављању финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у општинским и градским упавама.

Како је саопштено, опšтине и градови којима је потребна стручна и техничка подрšка могу да се до 30. октобра пријаве на конкурс пројекта РЕЛОФ2.

Како је саопштено, општине и градови којима је потребна стручна и техничка подршка могу да се до 30. октобра пријаве на конкурс пројекта РЕЛОФ2.

Напомињу да је успостављање система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије законска обавеза јавног сектора Србије и уједно предуслов за затварање поглавља 32 при приступању у ЕУ.

Успостављање ових механизама је део реформе јавних финансија у оквиру свеукупне реформе јавне управе, наводи се у саопштењу.

Пројекат ће изабраним општинама током 2021. и 2022. године обезбедити експертску подршку у примени прописа, успостављању процедура и увођењу нових алата у ове три области.

Циљ је да се унапреди начин планирања, расподеле и контроле трошења буџетских средстава, као и надзор над радом локалних јавних предузећа.

На овај начин се подржава стабилност јавних финансија јединица локалне самоуправе, боље пружање услуга грађанима и већа транспарентност у раду локалних управа.

Влада Швајцарске је 2016. године покренула први РЕЛОФ пројекат и подржала Врање, Књажевац, Параћин, Осечину, Сремску Митровицу и Ужице да боље управљају буџетским средствима.

Пројекат је настављен 2019. године као РЕЛОФ2 и током 2019. и 2020. године подржава 33 јединице локалне самоуправе у успостављању финансијског управљања и контроле, интерне ревизије и унапређењу надзора над локалним јавним предузећима.

ТопПрес/ Извор: Танјуг