Министарство пољопривреде обезбедило је додатну финансијску подршку за произвођаче шећерне репе у износу од 35.000 динара по хектару због отежаних услова пословања, како би могли да унапреде своју конкурентност, повећају производњу и остваре већу зараду.

У информацији објављеној на сајту Министарство, наводи се да ће пољопривредници ту подршку добити за репу рода 2023, за највише до 500 хектара и остварени принос од најмање 50 тона по хектару плативе шећерне репе.

Право на ту подршку имају носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства под условом да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, да се налазе у активном статусу и да су пријавили површине под шећерном репом у складу са посебним прописом.

Услов је и да не представљају повезана лица у складу са прописом којим се уређује порез на добит правних лица.

Захтев за одобравање финансијске подршке подноси се на основу јавног позива који расписује Управа за аграрна плаћања а биће објављен на званичној интернет страници Министарства и на интернет страници Управе.

Исплате ће бити до утрошка средстава обезбеђених за спровођење ове уредбе коју је донела Влада Србије, у складу са законом којим се уређује републички буџет.

Министарство је указало да та производња има велики значај не само због прерадних капацитете, већ и развоја прехрамбене индустрије, шточарства и производње етанола.

До подршке долази у условима сталног смањења производње шећерне репе у Србије, и времену у коме због скока цена житарица и уљарица постоји могућност да произвођачи одустану од репе што би угрозиило сектор.

„Ова уредба је донета ради стабилизације производње шећерне репе и шећера. Финансијска подршка пољопривредним произвођачима шећерне репе ће поправити конкурентност читавог сектора и утицати на боље повезивање свих актера у производном ланцу“, поручило је Министарство.

ТопПрес/ Извор: Танјуг