Подстицај пољопривредницима, произвођачима јаја до три милиона динара

Подстицај пољопривредницима, произвођачима јаја до три милиона динара

Министарство пољопривреде расписало је јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у машине и опрему пољопривредних газдинстава ради унапређења основне производње у сточарству у овој години.

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране, за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака као и за набавку опреме којом се штити добробит животиња.

Такође, средства ће моћи да се добију и за производњу конзумних кокошијих јаја, пчеларство и друго.

Право да конкуришу имају физичка лица (носиоци пољопривредних газдинстава), предузетници, привредна друштва, земљорадничке задруге, средње школе и научноистраживачке организације у области пољопривреде.

Подносилац захтева остварује право на подстицаје ако је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 80.000 динара и ако је износ појединачног рачуна једнак или већи од 25.000 динара…

Код инвестиција у пчеларство, она мора бити једнака или већа од 50.000 динара, а износ појединацног рачуна и износ за сваку појединацну инвестицију једнак или већи од 20.000 динара.

Захтев за одобравање права на подстицаје подноси се до 30. августа ове године.

Највиши износ подстицаја који корисник моžе да оствари у једној календарској години је 1,5 милиона динара, односно три милиона динара, уколико је инвестиција везана за производњу конзумних кокошијих јаја.

ТопПрес/ Извор: Танјуг

KOMENTARI