Foto, Profimedia, DesignpicsFoto, Profimedia, Designpics

Опрема за наводњавање, плугови, сејалице, садилице, вадилице, мотокултиватори, берачи, нови пластеници, али и трактор, пољопривредници у Србији могу да набаве и то за пола цене и то уколико користе подстицаје које даје држава. Осим тога, регресира се и новац који издвајају за минерално ђубриво, а на коју још подршку пољопривреднци могу да рачунају, прочитајте у „Блицовом“ водичу.

Ово је подршка на коју би могли да рачунају пољопривредици, а које је „Блицу“ доставило Министарство пољопривреде.

Подршка инвестицијама за набавку нових машина, опреме за унапређење примарне пољопривредне производње Подстицаји обухватају подршку програмима за подршку инвестицијама за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура, укључујући и поврће, и то:

– нове механизације и опреме за наводњавање (опрема и системи за наводњавање, прскалице, пумпе, распршивачи, славине, агрегати…)- нових машина и опреме за обраду земљишта, сетву, садњу, прихрањивање/ђубрење, резидбу, бербу/жетву и транспорт (плугови, тањираче, прикључни култиватори, сејалице, садилице, вадилице, расипачи минералног ђубрива, наслони за засаде, тресачи и берачи поврћа, мотокултиватори и друге прикључне машине)

– нове механизације и опреме за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура (противградна мрежа са носачима, различити материјали за покривање повртарских култура од измрзавања – агротекстил, као и материјали за покривање засада у циљу заштите од високих температура – мреже за сенчење, тракторске прскалице, тракторске косачице, тракторски атомизери, ротофрезе, задимљивачи…)- нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору (конструкција за пластенике, фолије за покривање, фолије за сенчење, мреже за сенчење, опрема за вентилацију, хлађење и грејање, системи за наводњавање и ђубрење и опрема за испитивање параметара у заштићеном простору)

– нове опреме и машина за припрему производа за тржиште (бокс палете)

Подстицаји се утврђују у у износу од 50 одсто од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 одсто од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је три милиона динара.

Подршка инвестицијама у преради и маркетингу пољопривредних и прехрамбених производа за набавку опреме

Односи се на инвестиције у преради и маркетингу пољопривредних и прехрамбених производа воћа, поврћа и грожђа. Максимални износи подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је пет милиона динара, и то у износу од 50 одсто од износа инвестиције.

Подстицаји се односе на програме подршке у маркетинг и прераду поврћа, и то кроз следеће инвестиције:

– опрема и уређаји за сушење поврћа (сушаре, опрема за сушаре, опрема и уређаји за сушење у вакуму, осмотско или микроталасно сушење, лиофилизатори и друга опрема и уређаји)

– опрема и уређаји за замрзавање поврћа (тунели за расхлађивање, тунели за замрзавање и друга опрема и уређаји)

– опрема и уређаји за бланширање, пастеризацију и стерилизацију поврћа (бланшери са опремом, пастеризатори, стерилизатори, пастер када и друга опрема и уређаји)

– опрема и уређаја за пријем, прераду, пуњење и паковање производа од поврћа (ваге, инспекционе траке, механички филтери, разне пумпе, одвајачи ваздуха, суви и ваздушни пречистачи, опрема и уређаји за вађење семене ложе, одвајање, сечење, љуштење, млевење и пасирање поврћа, разни упаривачи, уређаји за пуњење, дозирање и одмеравање, уређаји за паковање са пратећом опремом, уређаји за затварање амбалаже, уређаји за етикетирање и друга опрема и уређаји).

Основни подстицај за биљну производњу

Право на подстицај имају све биљне културе, осим природних ливада, пашњака и необрађеног земљишта. Износ средстава је 2две хиљада динара по хектару и новац се уплаћује на наменски рачун подносиоца захтева и намењена су надокнади трошкова у примарној биљној производњи (пестициди, заштитна средства…).

Регрес за минерално ђубриво

Регистрована пољопривредна газдинства која се баве биљном производњом, имају право на регрес за минерално ђубриво за радове у пољопривреди у износу од 10 динара по килограму ђубрива, највише до 2.000 динара по хектару. Регистрована пољопривредна газдинства, имају право на регрес ако у периоду од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године купе ђубриво за радове у пољопривреди.Осигурање усева, плодова, засада и животиња

Регрес се остварује за површине које су осигуране у периоду од 1. новембра претходне до 31. октобра текуће године у износу од 40 одсто, односно 45 одсто за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, од висине плаћене премије осигурања, без урачунатог пореза на премију неживотног осигурања, а односи се на усеве и повртарске плодове.

Подстицај за куповину нових трактора

Остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 100 киловата (кW), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторскуабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у повртарству, као и у воћарству и виноградарству, и који је произведен најкасније три године пре године у којој се остварује право на одобравање подстицаја. Подстицаји се утврђују у у износу од 50 одсто од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 одсто од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 1,8 милиона динара.

ТопПрес/ Извор: Блиц, Данијела Нишавић