Помоћ домаћинствима за енергетску ефикасност

Помоћ домаћинствима за енергетску ефикасност

Тимови пројекта „Реформа локалних јавних финансија у Србији ИИ“ (РЕЛОФ2) и Програма за развој одрживог тржишта биоенергије у Србији (ГИЗ ДКТИ) развили су Модел финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске транзиције.

Реч је о јединственом начину локалног суфинансирања енергетске ефикасности, саопштила је Влада Швајцарске која је подржала пројекат.

Пројекат је намењен локалним самоуправама које желе да унапреде локалне јавне финансије, енергетску стабилност, екологију и остваре друштвену корист.

Модел финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске транзиције биће пилотиран у три локалне самоуправе у оквиру другог циклуса РЕЛОФ2 пројекта.

Модел представља јединствен начин суфинансирања свих врста инвестиција у енергетску ефикасност домова, а у сарадњи са привредним субјектима као партнерима.

Локална самоуправа припрема сву потребну документацију за имплементацију модела, формира комисију и путем јавног конкурса бира привредне субјекте који ће бити укључени у имплементацију механизма подршке, као и грађане који ће бити крајњи корисници субвенција за унапређење енергетске ефикасности својих домова.

Грађани реализују своје инвестиције са одабраним привредним субјектима и исплаћују им износ умањен за бесповратна средства. Локална самоуправа, на основу захтева привредног субјекта, врши проверу реализоване инвестиције и уплаћују привредном субјекту предвиђени износ субвенција за предметну инвестицију.

Тај модел омогућава локалним самоуправама да заједно са привредом и грађанима смање загађење и повећају енергетску ефикасност.

Такође, модел омогућава и остваривање захтева домаћег законодавства и европских стандарда по питању јавних финансија, потрошње енергије и заштите животне средине.

Предуслов да локалне самоуправе користе овај модел је да имају усвојена планска документа јавних политика у области енергетске ефикасности и обезбеђена средства у буџету.

Модел је флексибилан и оставља локалним самоуправама да у складу са својим циљевима утврђују критеријуме и услове подршке.

Локалне самоуправе ће имати пуну подршку Пројекта у процесу имплементације, што подразумева стручну подршку у припреми смерница и конкурсне документације за јавни конкурс, менторинг током читавог процеса имплементације и развој система за мониторинг остварених ефеката.

Свим осталим локалним самоуправама модел ће бити доступан уколико желе да га самостално имплементирају.

Како је наведено, у Србији тренутно има око 2,4 милиона домаћинстава, са просечно нешто мање од три члана.

Просечно домаћинство је у 2018. години трошило 12 одсто укупне личне потрошње на електричну енергију и грејање.

ТопПрес/ Извор: Танјуг