Фото: ТопПрес

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објавило је данас Конкурс за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у овог години.
Конкурс предвиђа подстицаје за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама као и за пројекте промоције туристичких производа, дестинација и простора Србије.
Он обухвата и подстицаје пројектима за унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, унапређење и реализацију статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројекте едукације и тренинга у туризму.

Право на коришћење има дестинацијска менаџмент организација, привредно друштво, односно друга организација и институција чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, а која није индиректни корисник буџета.

За подстицаје могу конкурисати и правна лица у којима је Република Србија већински власник и правно лице које управља туристичким простором или објектима туристичке инфраструктуре и супраструктуре.

Право на коришћење субвенција имају и органи АП Војводина у чијој су надлежности послови из области туризма, као и правна лица те покрајине којима је поверено обављање послова из области туризма, јединице локалне самоуправе и њихове туристичке организације.

Приликом доделе средстава поштоваће се критеријуми који се односе на степен усклађености пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије, односно са савременим и актуелним трендовима од значаја за развој Србије.

Вредноваће се и значај пројекта за одржив економски и одрживи развој локалне заједнице, те значај пројекта за развој туризма у локалној заједници, као и предвиђеност суфинансирања пројеката из других извора.

 

ТопПрес / Извор: Танјуг