foto ilustracija foto ilustracija

Сви грађани који су у 2017. години остварили доходак већи од 2.375.136 динара (197.928 месечно) имају обавезу да до 15. маја поднесу пореску пријаву у папирном или електронском обрасцу Пореској управи.

Овај износ представаља три просечене годишње зараде по запосленом исплаћене у прошлој години, а према подацима Републичког завода за статистику, просечна годишња исплаћена зарада у 2017. била је 791.712 динара.

Обвезници годишњег пореза на доходак су грађани који су у 2017. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у 2017. години, и то су: грађани резиденти, за доходак остварен на територији Републике Србије и у другој држави, као и нерезиденти, за доходак остварен на територији Републике Србије.

Иначе, прошле године Пореска управа примила је укупно 21.448 пријава за утврђивање годишњег пореза надоходак грађана за 2016. годину, а тада су обавезу имали сви они који су остарили доходак већи о 2.285.064 динара, или за 90.072 динара мање него што је лимит за ову годину.

Менаџер, директор, инжењер…

Најчешћа пријављивана занимања су менаџер, директор и инжењер док је 68,38 одсто пријављених било мушкараца.

Пријављени приходи за првих сто подносилаца пореских пријава са највећим исказаним приходима крећу се у распону од 40 па до 220 милиона динара.

Највише пријава из Београда

Највише пријава поднето је од пореских обвезника са територије коју покрива Регионално одељење Пореске управе Београд- укупно 15.111 пријаве, затим са територије коју покрива Регионално одељење Нови Сад – 3950 пријава и територије коју покрива Регионално одељење Крагујевац-1312 пријава.

Од сто највећих пријављених прихода 75 одсто припада обвезницима са територије коју покрива Регионално одељење Пореске управе Београд.

Готово је изједначен број резидентних и нерезидентних физичких лица, подносиоца пријаве за порез на доходак у сто највећих исказаних пријављених прихода.

ТопПрес/ Извор: Блиц, Данијела Нишавић