foto-profimedia

Почетници у бизнису од данас су ослобођени плаћања пореза и доприноса у првој години рада.

Пореске олакшице за почетнике у пословању примењује се од данас, а према изменама Закона о порезу на доходак и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, они који започну сопствени посао ослобођени плаћања пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање.

Ове измене закона односе се на предузећа која се оснују од данас до краја децембра 2020. године.

Прописи кажу да право на ове олакшице може да оствари новооснована фирма као и новоосновани предузетник који је уписан у АПР, а закон га ослобађа од плаћања пореза и доприноса по основу зараде оснивача, односно по основу личне зараде предузетника, као и по основу зараде запослених и то највише за девет новозапослених лица са којима је засновао радни однос.

Запослени морају да испуњавају неколико услова, да су у протеклих највише годину дана завршили средњу школу или факултет и да су дуже од шест месеци на евиденцији Националне службе за запошљавање.

Услов за коришћење мере је и да годишња зарада сваког од запослених у режиму пореског ослобођења не сме да прелази износ троструке просечне годишње зараде у Србији.

Ову меру пореског ослобођења могуће је искористити само једном, што значи да ако је неко остварио право на меру као предузетник, то неће моћи поново да учини уколико се региструје као оснивач привредног друштва, нити може користити меру као новозапослени, а након тога као оснивач или предузетник.

Корисници олакшица остварују право на здравствено осигурање и на друга права из радног односа, осим на пензијско и инвалидско осигурање, које уколико желе могу самостално да уплаћују у складу са важећим прописима.

Пореско ослобођење почетника у пословању Влада Србије и Скупштина усвојили су на предлог НАЛЕД-а, а према Анализи пореског и непореског ослобођења почетника у пословању коју је НАЛЕД спровео 2017. године у сарадњи са Факултетом политичких наука, уз подршку немачке развојне сарадње кроз ГИЗ пројекат Реформа јавних финансија.

Анализа је показала да ће уштеде које ће по овом основу остварити предузетници у режиму личне зараде ићи и до 250.000 динара годишње.

ТопПрес/ Извор: Танјуг