Планираним изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији уређен је и поступак за хитно усвајање мера из области пореске политике у циљу ублажавања последица које за привреду и грађане могу настати услед ванредних догађаја.

Нацртом измена и допуна Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да се изузетно, у циљу ублажавања економских последица проузрокованих пандемијом, вишом силом односно другим ванредним догађајем, одлагање плаћања дугованог пореза односно недоспелих пореских обавеза, може одобрити на начин и под условима које утврди влада, речено је Танјугу у Министарству финансија.

Објашњавају да се одредбама Нацрта на посебан начин уређује поступак за хитно усвајање мера из области пореске политике у циљу ублажавања последица које за привреду и грађане могу настати услед ванредних догађаја.

„У случају потребе влада може да донесе наведене мере којима би се на систематски начин ублажиле последице у односу на субјекте који могу бити угрожени услед ванредних догађаја“, наводи министарство.

Сугестије и примедбе на радну верзију Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији електронском поштом могу се доставити најкасније до 4. новембра.

ТопПрес/ Извор: Танјуг