Порез на приход од сеоског туризма уводи се од 1. јула

Порез на приход од сеоског туризма уводи се од 1. јула

Сви који раде у сеоском туризму од 1. јула ове године мораће да плаћају порез на приход који остваре од пружања угоститељских услуга.

Обвезници пореза на доходак постаће сви они који се баве сеоским туризмом у објектима домаће радиности, што се односи на салаше, етно-села и сличне туристичке капацитете, пише „Блиц“.

Нови облик пореског третмана уведен је Изменама закона о порезу на доходак грађана који је недавно усвојен. Тако ће се од јула ове године приходима од угоститељских услуга сматрати приходи које физичко лице оствари од пружања угоститељских услуга у угоститељском објекту домаће радиности и објекту сеоског туристичког домаћинства, и то у периоду до 30 дана.

„Пореска пријава подносиће се у року од 15 дана од дана правоснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одређену категорију. При томе, они који пружају наведене услуге пре почетка примене ових норми дужни су да у периоду од 1. маја до 30. јуна 2019. године поднесу пореску пријаву надлежном пореском органу“, каже за „Блиц“ извор из Владе Србије.

Такође, прописано је да овај приход представља предмет опорезивања и годишњим порезом на доходак грађана, а ближе услове за опорезивање наведеног прихода уредиће министри надлежни за послове финансија и туризма.

Тзв. порез на приходе од сеоског туризма износиће пет одсто просечне месечне зараде по запосленом у претходној години, помножен бројем појединачних лежајева, односно камп парцела и одговарајућим коефицијентом према категорији туристичког места. У плану је да се приход опорезује годишње, док ће решење доносити порезници, а плаћаће се квартално.

С обзиром на то да се туристичка места сврставају у четири категорије, коефицијент за прву износи један, за другу 0,8, за трећу категорију 0,7, а за четврту 0,5, а коефицијент за некатегорисана места је 0,4. Када се срачуна, испада да ће сеоска туристичка домаћинства која се налазе у туристичким местима која нису категорисана плаћати по једном лежају између 2.000 и 2.500 динара пореза годишње.

Иначе, у Србији има нешто више од 1.000 регистрованих сеоских домаћинстава, која се баве туризмом. Боравак у сеоским домаћинствима повећава се из године у годину, па се тако у 2017. број страних гостију удвостручио. Нека домаћинства имају и по више десетина кревета, а код многих је годишњи број посетилаца већи од 1.500.

 

ТопПрес/ Извор: Блиц