Влада Србије утврдила је данас максималну малопродајну цену хлеба од брашна Т-500 у износу од 57,00 динара, док је максимална произвођачка цена 48,88 динара, потврђено је Танјугу у Министарству трговине.

Како се наводи у владиној Уредби, произвођачи хлеба обавезни су да произведу и ставе у промет хлеб од брашна „Т- 500“ у количини од најмање 30 одсто дневне производње свих врста хлеба.

Векна мора бити најмање тежине 500 грама и направљена од 370 грама брашна „Т-500“, 7,4 грама соли, 9,25 грама квасца и 1,48 грама адитива.

Према Уредби, највиша укупна стопа марже, обрачуната на нето фактурну цену хлеба умањену за рабате и попусте, износи максимално 6 одсто.

Трговци на мало који продају хлеб обавезни су да у структури дневне набавке свих врста хлеба имају најмање 30 одсто хлеба од брашна „Т- 500“.

Трговци на мало који продају хлеб, могу да врате произвођачу хлеба до 5% од набављене количине на дневном нивоу.

Рок плаћања произвођачу хлеба не сме бити дужи од 20 дана од дана пријема рачуна за испоручени хлеб.

Ова уредба ступиће на снагу дан након објављивања у Службеном гласнику и важиће до 30. јуна 2023. године.

ТопПрес/ Извор: Танјуг