tanjug

Управа за безбедност и здравље на раду позвала је данас послодавце на примену мера безбедности и здравља на раду у условима ниских температура.

При ниским спољним температурама, најугроженији су запослени који раде у делатностима грађевинарства, саобраћаја, шумарства, рибарства, комуналне делатности, као и запослени који отклањају кварове на далеководима.

Да би заштитио живот и здравље запослених од хладноће, послодавац је дужан да пре свега одговарајућом организацијом рада и применом мера безбедности и здравља на раду смањи штетан утицај и ризик по здравље и живот запослених који обављају послове на отвореном, да им обезбеди адекватна средства и опрему за личну заштиту на раду, помоћне просторије за загревање, топле напитке. Такође, послодавац може формирати групе од два или више запослених код извођења радова на отвореном.

Управа за безбедност и здравље на раду донела је Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при условима ниских температура, чија је сврха да помогне послодавцима и запосленима да се ризик по безбедност и здравље на раду при условима ниских температура сведе на најмању могућу меру. У смерницама је наведено и поступање у случају појаве здравствених проблема проузрокованих ниским температурама.

У зимским условима рада услед ниских температура и већих снежних падавина послодавац доноси одлуку о томе да ли послови настављају да буду обављани у планираном или смањеном обиму, као и о томе да ли треба привремено обуставити процес рада.

Ако послодавац не примењује превентивне мере на раду при условима ниских температура или ако запосленима не обезбеди коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду – инспекција рада може да послодавцу наложи предузимање одговарајућих мера, као и да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка према несавесним послодавцима, са запрећеном казном од 800.000 до 1.000.000 динара за правно лице и 400.000 – 500.000 динара за приватног предузетника, а за одговорно лице код послодавца 40.000 – 50.000 динара.

ТопПрес/ Глас западне Србије