Фото: РИНА

Србија је остварила напредак у поглављу 11 Кластера 5, који се односи на ресурсе и пољопривреду, док је у поглављима 12 и 13 остварен ограничен напредак, закључено је на данашњем састанку Радне групе Национаног конвента о ЕУ и Министарства пољопривреде.

У саопштену Националног конвента се наводи да се поглавље 11 односи на пољопривреду и рурални развој, поглавље 12 на безбедност хране, ветеринарску и фитосанитарну политику, а поглавље 13 на рибарство.

„У поглављу 11 Србија је напредовала у испуњавању препорука у односу на претходни извештај Европске комисије (ЕК). Оцењено је као позитивно усвајање оквирног законодавства о заједничкој организацији тржишта као и закључивање првог позива за ИПАРД ИИ меру о ‘Диверсификацији пољопривредних газдинстава и развоју пословања'“, наводи се у саопштењу.

Додаје се да је ЕК препоручила да Србија убрза обраду пријава за мере у оквиру ИПАРД ИИ програма, пре свега да би избегла губитак фондова ЕУ.

Наводи се како је потребно да се достави ИПАРД ИИИ програм за период 2021-2027 и да се настави усклађивање са правним тековинама ЕУ.

Преноси се оцена ЕК да је у поглављу 12 забележен ограничен напредак у спровођењу препорука, те да се пред Србијом у наредном периоду налазе задаци усвајања свеобухватне стратегије и акционог плана за усаглашавање, спровођење и примену правних тековина ЕУ у области безбедности хране, ветеринарске и фитосанитарне политике, јачање напора на одрживом управљању пестицидима и побољшање процене ризика приликом контроле увоза.

ЕК констатује како „нема напретка у усвајању законодавства које се тиче генетски модификованих организама“.

Оцењено је да се у поглављу 13 такође бележи ограничен напредаки да је у наредном периоду потребно да буде усвојен акциони план који ће обезбедити пуну усаглашеност са захтевима из правних тековина ЕУ до дана приступања, нарочито у погледу организације тржишта, аквакултуре, прикупљања података и контролних мера против незаконитог, непријављеног и нерегулисаног риболова.

У закључку састанка Радне групе и Министарства поновљена је молба да се из репуибличког буџета одвоје већа средства за мале пољопривредне произвођаче, као и за веће инвестиције у пољопривреду.

„Негативне последице украјинске кризе које се очекују наредне године нарочито говоре у прилог потреби да се ојачају напори за унапређење домаће пољопривредне производње“, пише у закључку.

ТопПрес/ Извор: Танјуг