Предузетницима – паушалцима стижу решења о порезима и доприносима за 2023.

Предузетницима – паушалцима стижу решења о порезима и доприносима за 2023.

Предузетници – паушалци добиће у електронском облику у периоду од 19. до 23. јануара решење о утврђеним обавезама за порез и доприносе за 2023. годину, објавила је данас Пореска управа Републике Србије (ПУРС)

У информацији на сајту ПУРС-а наводи се да је извршен обрачун пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину, за власнике самосталне делатности који порез на приходе од самосталне делатности и доприносе за обавезно социјално осигурање, плаћају на паушално утврђени приход.

„Пореска управа ће достављање решења о утврђеним пореским обавезама предузетницима паушалцима, као и извештаја о начину утврђивања паушалног прихода, вршити у електронском облику, постављањем у пореско сандуче, у периоду од 19. до 23. јануара 2023. године, посредством портала Пореске управе (еПорези)“, наводи ПУРС.

Новоосновани предузетници-паушалци ће најкасније 48 сати од регистрације у АПР добити извештај о начину утврђивања паушалног прихода и решење о утврђеној обавези у електронском облику, у пореско сандуче посредством портала еПорези.

Решење се сматра се достављеним даном постављања на портал Пореске управе, сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

За приступ порталу Пореске управе неопходан је квалификовани електронски сертификат, који издаје пет сертификационих тела – МУП, ЈП Пошта, ПКС, Halcom, E-Smart Systems.

ТопПрес/ Извор: Танјуг