Горњи Милановац, Топола – АД МК „Рудник” из Горњег Милановца оглашава продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем.

Предмет продаје је непокретна имовина, коју чини објекти који се налазе на к.п. бр. 199 КО Топола и то зграда текстилне индустрије површине 2.620 м2 и помоћне зграде 123м2 као и покретна имовина (опрема и канцеларијски намештај по спецификацији). Почетна цена је 19.223.583 динара.

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације.

Јавно надметање одржаће се 29. јуна у 11.00 часова на адреси Агенције за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Теразије 3, Београд.
Регисрација учесника почиње у 9.00 часова, а завршава се у 10.50 на истој адреси.

Овлашћено лице је повереник Милутин Обрадовић.

ТопПрес/ Глас западне Србије