Топола – Пројекат „Сви грађани Тополе једнаки и укључени“ спроводи Општина Топола, захваљујући подршци Европске уније, преко Програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“. Имплементацију програма у Србији координира канцеларија УНОПС-а у Београду. Партнери на пројекту Општини Топола су Центар за социјални рад Аранђеловац, одељење у Тополи и Развојни бизнис центар Крагујевац, каже се у саопштењу за медије.

Циљ пројекта је да допринесе унапређењу социјалне инклузије рањивих друштвених група у Тополи, кроз стварање адекватних животних услова и услова за социјално-економску интерграцију. Сврха пројекта је унапређење услова живота припадника ромске националне мањине и жена жртава породичног насиља у Тополи, и омогућавање њихове потпуне друштвене укључености, кроз обезбеђење подршке у виду социјалног становања и програма социјалне инклузије и интеграције на тржиште рада.

Планирано је да се пројектом подржи 15 породица из осетљивих друштвених група са територије општине, и то 11 ромских породица и 4 породице жена жртава породичног насиља. Предвиђени пакет подршке укључује: стамбено збрињавање породица и подршку економској и социјалној инклузији њихових чланова. Мере социјалне и економске инклузије подразумевају: грантове за економско оснаживање, обуке за тражена занимања на тржишту рада и повезивање са послодавцима, помоћ деци у учењу и стручну, психосоцијалну подршку породицама у превазилажењу свакодневних проблема.

Тренутно су у току два јавна позива. Први је Јавни позив за избор корисника за доделу стамбене подршке и учешће у мерама социјалне инклузије. Други је Јавни позив за прикупљање писмених понуда за куповину непокретности – стамбених јединица у јавну својину Општине Топола. Оба позива трају до 07.03.2022. Текстови оба јавна позива могу се преузети на wеб сајту Општине Топола, као и на огласној табли Општине и Центра за социјални рад, одељење у Тополи.
Укупна вредност пројекта је 383.599 ЕУР од чега је донација ЕУ 322.223 ЕУР , а допринос локалне самоуправе 61.376 ЕУР, наводи се у саопштењу за медије.

ТопПрес