Ниш, Топола – На 32. Салону урбанизма који је одржан од 8. – 11. новембра  у Нишу, у изложбеном простору Научно-технолошког парка, план генералне регулације  Тополе добио је прву награду. Иза овог плана стоји  еминентни ИАУС (Институт за архитектуру и урбанизам Србије), док су план потписали Игор Марић и  Браниславa Симић са тимовима.

Главни урбаниста општине Топола  и председница комисије за планове Маријана Андрић истиче да је ова награда од изузетног значаја за Тополу као и сам план генералне регулације којим ће Топола добити потпуно нов изглед у годинама које долазе.

„План генералне регулације насеља Топола је усвојен од стране Скупштине општине Топола априла ове године  и значајан је по томе што су у њему интегрисани сви претходни планови уз проширење обухвата и осавремењавање урбанистичке регулативе. Границом плана обухваћена је шира општина Топола, у оквиру катастарских општина Топола (Варош), Топола (Село) и Божурња. Укупна површина обухвата плана је 979,35 хектара. У План су имплементиране нове идеје попут прве Пешачке улице у Тополи, Визиторског трга, реконструкција Краљевске винарије,
уређење јавних површина, уређење спортско рекреативних и туристичких зона. Посебан акценат је дат на очувању идентитета историјског места Опленца. Циљ доношења Плана генералне регулације насеља Топола осим елемената одређених Законом, дефинисање општих правила уређења и грађења је и непосредна и ефикасна примена кроз вођење свих процедура на ЦЕОП-у“, изјавила је за ТопПрес Маријана Андрић, главни урбаниста општине Топола.

Према њеним речима за овај Сајам пристигло је доста планова и пред жиријем је био тежак посао.

ТопПрес