Крагујевац, Топола – У четвртак је у Хотелу „Крагујевац“ одржан стручни скуп, дискусиони форум на тему  „Одрживо и еколошки одговорно виноградарство – међународни пројекат ECOVINEGOALS“, Подршка агро-еколошкој транзицији у виноградарству, у Јадранско – Јонској регији.

Предавач на овом скупу био је Проф. др Небојша Марковић, редовни професор Воћарства и виноградарства на Пољопривредном факултету у Београду, Земун, а поред њега част да одржи поздравну реч имао је и председник општине Топола Игор Петровић.

„Организатор форума је Развојни бизнис центар из Крагујевца, одговорни партнер за Србију на међународном пројекту „ECOVINEGOALS“ чији је носилац Развојна агенција VEGAL из Италије, а укупне вредности скоро два милиона евра. Општина Топола је придружени партнер на пројекту.
Циљ овог пројекта је развијање стратегије, акционог плана, алата и капацитета за агроеколошку транзицију у виноградарским подручјима. Што се тиче Тополе, поред циља пројекта, желимо постићи и јасне смернице одредити за еколошко управљање у нашем, опленачком виногорју како наше интензивно виноградарство не би довело до негативних утицаја по земљиште, воду, квалитет ваздуха, биодиверзитет и услуге екосистема. Опредељени за здраву Тополу, тежимо испуњењу циља овог пројекта“, написао је на свом фејсбук профилу први човек општине Топола Игор Петровић.

ТопПрес