Топола – У циљу унапређења сточарске производње, Општина Топола је расписала јавни позив за подношење захтева за доделу јагњади регистрованим пољопривредним газдинствима.

Позивају се носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава заинтересовани за доделу 5 (пет) комада јагњади типа Виртемберг да поднесу захтев Општини Топола – Одбору за пољопривреду и развој села. Јагњад која ће се додељивати су из повраћаја потомства раније додељене јагњади пољопривредним газдинствима, а према Одлуци о додели јагњади.

Захтеви се подносе на прописаном обрасцу, а преко писарнице Општинске управе општине Топола са наведеном документацијом: – потврда о активном статусу пољопривредног газдинства; – извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње; – извод из регистра пољопривредних газдинстава о пријављеном сточном фонду; – фотокопија личне карте подносиоца захтева.

Јавни позив је истакнут на огласној табли Општинске управе општине Топола. Обрасци захтева за доделу јагњади могу се преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова у Општинској управи општине Топола-Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности – зграда Локалне пореске администрације, ул. Краљице Марије бр.1, канцеларија број 1.

Рок за подношење захтева је 11. децембар 2020. године.

ТопПрес