Топола – У циљу спровођења превентивних активности из области безбедности саобраћаја и унапређења безбедности деце у саобраћају на путевима, општина Топола расписује Јавни позив за прикупљање захтева заинтересованих родитеља, старатеља, хранитеља или усвојитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта у 2020. години.

Право подношења захтева по Јавном позиву имају родитељи, старатељи, хранитељи или усвојитељи са подручја општине Топола чија деца у тренутку подношења захтева имају највише шест месеци од дана рођења.

Обавезна документа за подношење захтева су:

-Комплетно попуњен захтев за доделу дечијих ауто седишта,

-Извод из матичне књиге рођених за дете,

-Потврда о пребивалишту за дете.

-Фотокопија личних карти родитеља, старатеља, хранитеља или усвојитеља.

Конкурс је отворен од 27. 01.2020. године до утрошка планираних средстава намењених набавци дечијих ауто седишта.

ТопПрес