Фото: ТопПрес

Министарство пољопривреде расписало је данас Јавни позив за субвенције за квалитетна приплодна грла, који ће бити отворен до 15. маја.

Овим позивом, како се наводи, опредељена су средства за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, као и квалитетне приплодне крмаче и нерастове.

Средства из позива су намењена и за субвенције за родитељске кокошке тешког и лаког типа, као и за родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке.

У саопштењу Министарства пољопривреде Србије се истиче да сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу поднети пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.

Конкурс за средстава за нове рибњаке и реконструкцију постојећих до 24. маја

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих у Војводини за 2024. годину, ради унапређења начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта, а у циљу унапређења рибарства у Војводини, који ће бити отворен до 24. маја.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује је 20 милиона динара без пореза на додату вредност, а по једној пријави се одобрава за подизање нових и реконструкција постојећих рибњака до пет милиона динара.

Предмет конкурса је подизање нових и реконструкција постојећих рибњака, на површини не мањој од једног хектара (ха) и не већој од 100 ха, који се налазе у Војводини.

У конкурсу је наведено да се под објектима, подразумевају искључиво објекти за производњу рибе и то растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали.

Наглашено је и да секретаријат додељује бесповратна средства у обиму до 70 одсто од укупне вредности земљаних радова без ПДВ-а, док преостали износ уговорених средстава обезбеђује корисник средстава.

Подносилац пријаве за подизање нових рибњака може поднети само једну пријаву по конкурсу или највише две пријаве по подносиоцу за реконструкцију постојећих рибњака за највише два засебно регистрована рибњачка објекта – рибњака.

ТопПрес/ Извор: Танјуг