Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче пољопривредних газдинстава, биће објављен данас и трајаће до 21. августа.

Заинтересовани кандидати детаље конкурса моћи ће да виде на веб-сајту Завода за статистику (www.stat.gov.rs) и сајту Пописа пољопривреде 2023. (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања.

Планирано је да у Попису пољопривреде 2023. учествује око 3.000 пописивача, 300 општинских и 16 регионалних координатора.

Пре почетка пописа биће организована петодневна обука за организаторе и непосредне извршиоце, по нивоима, ради обезбеђивања јединственог поступања у тумачењу и примени методологије, према плану и програму Републичког завода за статистику.

Попис пољопривреде 2023. обухватиће пољопривредна газдинства на територији Србије, без обзира на статус (породична газдинства, газдинства правних лица и предузетника).

По пописивачу је предвиђено да буде око 250 газдинстава, а подаци ће бити прикупљани методом интервјуа на терену, од 1. октобра до 15. децембра, на основу Адресара пољопривредних газдинстава.

Пописивачи ће податке уносити директно у електронски упитник на лаптопу (метод CAPI).

Услови које кандидати за пописиваче треба да испуне су држављанство Србије, пребивалиште или пријављено боравиште у Србији, најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве, као и стечено најмање трогодишње средње образовање и да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

ТопПрес/ Извор: Танјуг