Министарство културе и информисања расписало је девет конкурса у области јавног информисања у 2019.

години за које је опредељено 274 милиона динара што је највиши износ до сада.

Конкурси, који трају до 10. маја, су расписани ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, као и за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповим, унапређивања професионалних и етичких стандарда.

Право учешћа имају издавачи чији је медиј уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

Такође, право учешћа имају и правна лица, односно предузетници који се баве производњом медијских садржаја, а који приложе доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Одлуке о расподели средстава биће донете најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Министарство културе и информисања позива новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсних комисија као и медијске стручњаке заинтересоване за учешће у раду комисија да писаним путем предложе своје чланове.

Детаљне информације и потребни формулари налазе се на линку: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi.

ТопПрес/Извор:  РТВ